РЕГИСТРОВАНА ЗБИРКА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


Назив руковаоца: PRAVOSLAVNO - STAROKATOLIČKI GENERALNI VIKARIJAT SV. METODA
Адреса руковаоца: FRUŠKOGORSKA 32 0
Поштански број: 22406 Општина: Irig Град: Irig
Матични број предузећа: 28179782 ПИБ: 109114135 Шифра делатности: 9499


ЗБИРКА НЕ САДРЖИ ТАЈНЕ ПОДАТКЕПОДАТКЕ ИЗ ЗБИРКЕ НЕ КОРИСТЕ СПОЉНИ КОРИСНИЦИ

НЕ ДА

КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Булевар краља Александра 15, Београд 11000,   Тел: +381 11 3408 910,   Факс: +381 11 3343 379,   Емаил: оffice@poverenik.rs